Ako trajno živite u Njemačkoj, uz ispunjavanje određenih uvjeta može vam se dodijeliti državljanstvo. U tu svrhu trebate podnijeti zahtjev.

Od 16. godine života stranci mogu samostalno podnijeti zahtjev za stjecanje državljanstva, dok za djecu i mlade koji su mlađi od 16 godina zahtjev podnose roditelji.Odobrenje zahtjeva za stjecanje državljanstva u nadležnosti je saveznih pokrajina.Obrasce zahtjeva možete dobiti kod nadležnih službi za davanje državljanstva.Informacije o tome koja je služba nadležna u vašem slučaju možete dobiti u gradskoj ili okružnoj upravi, u Uredu za strance ili Savjetovalištu za odrasle doseljenike u pitanjima migracije te Migracijskim službama za mlade.

PREPORUKA: Prije predavanja zahtjeva možete se konzultirati s nadležnom službom i zatražitipotreban savjet tena taj način direktno riješiti mnoga pitanja.

Troškovi

Trošak dobivanja državljanstva iznosi 255 eura po osobi.Za malodobnu djecu koja zajedno s roditeljima stječu državljanstvo plaća se 51 euro.Za malodobnu djecu koja državljanstvo stječu odvojeno od roditelja naknada za njih također iznosi 255 eura.Ako imate mala primanja ili ako više djece (zajedno) stječe državljanstvo, naknada se može umanjiti ili se može dogovoriti plaćanje na rate.

Preduvjeti

Pravo na stjecanje državljanstva ostvarujete, ako su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

■ posjedovanje dozvole boravka na neodređeno vrijeme u trenutku podnošenja zahtjeva za državljanstvo

■položeni ispit za stjecanje državljanstva(poznavanje pravnog idruštvenog poretka kao i poznavanje prilika u Njemačkoj)

■ najmanje osam godina redovnog, zakonskog boravka u Njemačkoj

■ samostalno osigurana sredstava za život (takođeri za uzdržavanečlanove obitelji) bez primanja socijalne pomoći ilinaknade za nezaposlenost II (tzv. “Hartz IV”)

■ dobro poznavanje njemačkog jezika

■ neosuđivanost za kaznena djela

■ priznavanje slobodno-demokratske osnovne odredbe Temeljnog zakona (Ustava) Savezne Republike Njemačke

■ prestanak, odnosno odricanje od prethodnog državljanstva

Ako navedeni preduvjeti nisu ispunjeni, tada u pravilu nemate ni pravo na stjecanje državljanstva. Nadležne službe za državljanstvo mogu vam odobriti državljanstvo ako za to postoji javni interes te ako su ispunjeni barem neki važni minimalni zahtjevi koji su gore navedeni.

Odredba za djecu

Djeca koja su rođena u Njemačkoj automatski stječu njemačko državljanstvo, uz uvjet da su ili otac ili majka ili pak oba roditelja Nijemci. Djeca stranaca stječu njemačko državljanstvo pri rođenju, ako barem jedan roditelj u tom trenutku najmanje osam godina ima odobren redovni i zakonski boravak u Njemačkoj te posjeduje dozvolu za neograničeni boravak. Između 18. i 23. godine života morate zatimo dlučiti želite li zadržati njemačko državljanstvo ili pak državljanstvo svojih roditelja.

Ispit za stjecanje državljanstva

Ako želite podnijeti zahtjev za stjecanje njemačkog državljanstva, morate polagati ispit kojim ćete dokazati znanje o životu u Njemačkoj.Ispit za stjecanje državljanstva sastoji se od 33 pitanja. Za odgovaranje pitanja na raspolaganju vam je vrijeme od 60 minuta.

Kod svakog pitanja morate izabrati točan odgovor između četiri ponuđena moguća odgovora.Ako ste točno odgovorili na najmanje 17 pitanja, položili ste ispit.Kroz 30 pitanja pokrivena su tematska područja “Život u demokraciji”,„Povijest i odgovornost“ te „Ljudi i društvo“.Pitanja će se odnositi na onu saveznu pokrajinu u kojoj živite.

VAŽNA NAPOMENA! Ispit niste dužni polagati ako ste školovanje završili u Njemačkoj ili dotične zahtjeve ne možete ispuniti zbog zdravstvenih problema, tj. fizičkih, psihičkih ili mentalnih bolesti, zbog invalidnosti ili starosti.

Na internetskim stranicama Saveznog uredaza migraciju i izbjeglice www.bamf.de/einbuergerungmožete pronaći ogledni test i sva pitanja iz ispita za stjecanje državljanstva.

SAVJET: Internetski test Saveznog uredaza migraciju i izbjeglice je besplatan.Međutim, brojne privatne internetske stranice također nude pripremu za ispit za stjecanje državljanstva, a napomena o troškovima ispita često se krije u sitnom ispisu na marginama ili na dnu stranice.Stoga se preporuča da svakako detaljno pročitate Opće uvjete poslovanja (AGB) takvog ponuditelja!

Informacije možete dobiti Direktno:

■ Gradska, općinska, okružna uprava:Ured za strance, Ured za izdavanje putovnica

■ Savjetovalište za odrasle doseljenike o pitanjima migracije

■ Migracijske službe za mladePutem interneta:

■ Povjerenik Savezne vlade za migraciju, izbjeglice i integraciju:www.einbuergerung.dehttp://www.einbuergerung.de/

■ Savezni ured za migraciju i izbjeglice:www.bamf.de/einbuergerungElektroničkom poštom:

■Služba za građane Saveznog ureda za migraciju i izbjeglice:info.buerger@bamf.bund.deNa broj telefona:

■Služba za građane Saveznog ureda za migraciju i izbjeglice:+49 911 943-6390 (od ponedjeljka do petka, od 9 do 12 sati)

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime