Želite samostalno raditi morate se dobro informirati o svim formalnostima koje su povezane sa samostalnom djelatnošću. Za neka se zanimanja osnivanje obrta dopušta samo ako možete predočiti diplomu o položenom majstorskom ispitu (npr. zidar, stolar, krovopokrivač, stručnjak za zaštitu od topline, hladnoće i buke, graditelj skela ili vodoinstalater). Majstorsku diplomu izdaje Hrvatska obrtnička komora u skladu s europskim direktivama. Ona mora biti prevedena na njemački jezik te zatim ovjerena takozvanom Apostilleom u Hrvatskoj kako bi se diploma mogla upotrijebiti u inozemstvu.

Za prijavu obrta ne morate dokazati znanje njemačkog jezika. No, bez poznavanja njemačkog jezika teško ćete biti u stanju voditi obrt u Njemačkoj.

Ovdje također vrijedi: Znanje njemačkog jezika služi vašoj zaštiti!

Kada stignete u Njemačku što morate prvo učiniti?

U prvom tjednu nakon vašeg dolaska trebali biste se prijaviti u uredu za prijavu građana vašeg mjesta boravka. Za to vam treba putovnica ili osobna iskaznica. Dobit ćete dokument (potvrdu o prijavi) kojim se potvrđuje vaša prijava. Taj dokument morate pažljivo čuvati, morat ćete ga predočiti svim tijelima kao i zdravstvenom osiguranju u Njemačkoj.

Važno: U slučaju boravka u inozemstvu na određeno vrijeme duže od godina dana, a najduže pet godina, dužni se obavijestiti mjesnu ispostavu Ministarstva unutarnjih poslova u Hrvatskoj ili hrvatsko veleposlanstvo u Njemačkoj.

Ako tražite posao, trebali biste se prijaviti na Agenciji za rad (Arbeitsagentur) u mjestu u kojem boravite. Ako ne govorite njemački, trebali biste se raspitati za tečaj njemačkoga jezika. Raspitajte se u savjetovalištu u mjestu vašeg boravka. Na zahtjev možete sudjelovati u integracijskom tečaju. Tečaj vas stoji 1,20 EUR po satu (tečaj se sastoji od ukupno 660 sati). Tečaj sufinancira Savezna uprava za migraciju i izbjeglice (BAMF). Zahtjev za sudjelovanje možete podnijeti izravno u BAMF-u – no ne postoji zakonski zajamčeno pravo na tečaj: Telefon: +49 911 943-6390 www.bamf.de > Willkommen in Deutschland > Deutsch lernen > Integrationskurse (Dobro došli u Njemačku > Učiti njemački > Integracijski tečajevi)

Ako primate socijalnu pomoć ili naknadu za nezaposlene osobe (Arbeitslosengeld II – Hartz IV), možete biti oslobođeni od plaćanja doprinosa. To morate zatražiti u Uredu za socijalni rad (Sozialamt) ili Zavodu za zapošljavanje (Jobcenter).

Preporuka: Postoje razne ustanove u kojima možete besplatno ili povoljno pohađati tečajeve njemačkog jezika. Raspitajte se u jednom od savjetovališta koja su navedena u prilogu.

Rad u Njemačkoj

Ako imate pitanja o vašem radnom odnosu trebali biste svakako kontaktirati savjetovalište u mjestu vašeg boravka i zatražiti savjetovanje. Samo ako ste upoznati s vašim pravima, moći ćete ih u svako doba i ostvariti! Trebali biste razmisliti želite li postati član jednog od 8 sindikata Saveza sindikata Njemačke (DGB). Sindikati su u Njemačkoj podijeljeni po poslovnim granama odnosno djelatnostima. Koji je vaš sindikat, možete saznati od Saveza sindikata Njemačke ili se obratite jednom od 30 31 savjetovališta. Članarina u pravilu iznosi 1 posto vaše mjesečne bruto plaće. Ako ste nezaposleni, iznos će biti umanjen. Sindikati pomažu svojim članovima u mnogim pitanjima i pružaju nakon tromjesečnog članstva besplatnu sindikalnu pravnu zaštitu. Ta vam zaštita pomaže u pravnim sporovima povezanima s radnim životom.

U slučaju drugih problema, primjerice sa socijalnim osiguranjem, pomoći će vam socijalna pravna zaštita – koja je za članove sindikata također besplatna. Ako ste članica / član nekog hrvatskog sindikata i to će vam pomoći u Njemačkoj. Ponesite svoju člansku iskaznicu ako se želite učlaniti u njemački sindikat.

Ako ste hrvatska građanka / hrvatski građanin, nije vam potrebna radna dozvola kako biste radili u Njemačkoj.

Ugovor o radu

Kao u Hrvatskoj tako ćete i u Njemačkoj, u pravilu na početku vašeg radnog odnosa, dobiti pisani ugovor o radu. Vaš je poslodavac po zakonu dužan uručiti vam ga najkasnije mjesec dana nakon početka rada.

Ugovor o radu mora sadržavati sljedeće:

 • ime i adresu poslodavca i radnice/radnika,
 • početak i trajanje zaposlenja,
 • vrsta djelatnosti i opis vaših zadaća,
 • mjesto rada,
 • visina plaće (u pravilu bruto plaća), 30 31
 • radno vrijeme,
 • godišnji odmor,
 • rokovi raskidanja radnog odnosa,
 • napomena o kolektivnim ugovorima ili ostalim sporazumima treba primijeniti na radni odnos.

Za plaće U Njemačkoj vrijedi načelo: Nema rada bez plaće!

Važno: I bez radnih dokumenata i ugovora o radu poslodavac vam za obavljeni rad mora isplatiti plaću! Nemojte dopustiti da vas poslodavac prestraši ili prisili da radite bez plaće. Imate pravo na plaću za rad! Plaća mora biti isplaćena najkasnije sredinom sljedećeg mjeseca i u pravilu se doznačuje na vaš bankovni račun. U svakoj banci možete otvoriti račun, za to vam treba kopija osobne iskaznice i potvrde o prijavi boravka u Njemačkoj.

I za banku vrijedi: Nemojte potpisivati ništa što ne razumijete! Poslodavac vam mora svaki mjesec uručiti obračun plaće. Na tom obračunu piše koliko ste zaradili i koji iznosi poreza i osiguranja se odbijaju. Porez na dohodak vaš poslodavac uplaćuje izravno poreznoj upravi. Važno: U Njemačkoj su na snazi minimalne plaće, tj. poslodavac ne smije ni u kojem slučaju isplatiti manje novaca od važeće minimalne plaće.

Izuzeti od minimalne plaće su samo

 • mlade osobe mlađe od 18 godina,
 • praktikanti (smo neki),
 • učenici u stručnoj izobrazbi i
 • dugoročno nezaposlene osobe.

Dodatne informacije potražite na: www.faire-mobilitaet.de/ > Informationen > Flyer > Gesetzlicher Mindestlohn in Deutschland (> Informacije > Flyer > Zakonska minimalna plaća u Njemačkoj)

Pažnja: Poslodavac isplatu plaće često uvjetuje određenom količinom rada koju treba ispuniti. To nije uvijek dopustivo, zatražite od nekog savjetovališta ili sindikata da provjere vaš ugovor o radu!

Primjer: Ako u nekom hotelu čistite sobe, poslodavac često određuje koliko soba u jednom satu morate očistiti. Poslodavac međutim ne smije isplatiti iznos niži od minimalne plaće. Uvijek zapisujte sate koje ste odradili i osigurajte dokaze za to! Poslodavac mora platiti svaki sat koji ste za njega odradili, neovisno o tome koliko ste soba očistili.

Ako poslodavac ne plati

Poslodavac je dužan svaki mjesec isplatiti vašu plaću. Ako to ne učini, trebali biste poduzeti korake protiv njega. Zatražite od vašeg poslodavca pismeno da vam isplati vašu plaću. U dopisu navedite radne sate koji nisu plaćeni, ukupni iznos koji vam poslodavac duguje kao i vaš bankovni račun. Odredite rok od 2 tjedna za plaćanje. Ako primijetite da vaš poslodavac ne plaća pravovremeno, najbolje je da kontaktirate odmah vaš sindikat ili neko savjetovalište. Nemojte dopustiti da vas zavlači i uvijek vodite evidenciju o radnim satima. Fotografirajte pomoću svojeg mobilnog uređaja ono što radite i radno mjesto. Prikupite što je moguće više informacija o vašem poslodavcu. Što više informacija i dokaza imate, to je veća vaša šansa da dobijete svoj novac. U mnogim poslovnim granama (građevinarstvo, čišćenje zgrada, prehrambena industrija) često je vaš poslodavac sklopio ugovor s drugim nalogodavcem, s takozvanim glavnim nalogodavcem (npr. s hotelom, koji čisti tvrtka vašeg poslodavca). Prikupite informacije i dokaze i o tom glavnom nalogodavcu ili drugim podizvođačima. Ako vam poslodavac ne plati, u Njemačkoj možete tražiti plaću od glavnog nalogodavca ili od svakog poduzeća poslovnog lanca koje se nalazi iznad vašeg poslodavca. k Pažnja: Nemojte čekati predugo! Uvijek teku rokovi koji određuju koliko dugo imate pravo potraživati vašu plaću od poslodavca ili suda. Ako isteknu rokovi, nemate više mogućnost dobiti vašu plaću.

Rokovi su utvrđeni ugovorom o radu ili kolektivnim ugovorom koji se odnosi na vaš radni odnos. U ovom slučaju također vrijedi: obratite se vašem sindikatu ili savjetovalištu u mjestu vašeg boravka te zatražite savjetovanje. Rok za zakonsku minimalnu plaću iznosi tri godine, toliko dugo možete potraživati vašu plaću. Ako duže od 2 mjeseca niste dobili plaću, mogli biste se udaljiti s radnog mjesta sve dok poslodavac ne isplati vašu plaću. No, obavezno morate pismeno obavijestiti vašeg  poslodavca da to činite zato što on nije isplatio plaću. Prije nego poduzmete ovu mjeru informirajte se kod sindikata ili savjetovališta.

 Radno vrijeme

U Njemačkoj je zakonom propisano najduže dnevno i tjedno radno vrijeme. Prema tome, vaše dnevno radno vrijeme može trajati najduže 8 sati, a tjedno 48 sati. Dnevno radno vrijeme se smije produžiti na najduže 10 sati samo ako unutar 24 tjedna ili 6 mjeseci dnevno radno vrijeme ne prelazi prosječno 8 sati.

Važno: U građevinarstvu vrijedi opće obavezujući kolektivni ugovor koji određuje različito radno vrijeme za zimu i ljeto. U prosincu, siječnju, veljači i ožujku radno vrijeme iznosi 38 sati tjedno. Od travnja do studenog tjedno radno vrijeme iznosi 41 sat. Poslodavac može narediti prekovremene sati i načelno ih mora platiti.

Važno: Radnim vremenom se smatra svaki sat u kojem stojite poslodavcu na raspolaganju! U to spada primjerice i vrijeme dok čekate na radni materijal na gradilištu ili čekate odjavu iz hotel ili se pridržavate propisanog odmora na odmorištu. U radno vrijeme spada i pripravnost, dakle vrijeme u kojem ste u blizini pripravni za rad, primjerice za njegu starijih i bolesnih osoba. Najbolje je informirati se u nekom savjetovalištu!

Preporuka: Zapisujte svaki dan svoje radne sate i vrijeme odmora i zatražite da vam evidenciju ovjeri vaš nadređeni ili neki drugi svjedok! Ovdje možete preuzeti i otisnuti kalendar radnog vremena na njemačkom i hrvatskom jeziku: www.buendnis-gegen-menschenhandel.de > Worum geht es? > Das Bündnis > Infomaterial > Arbeitszeitkalender e.

Zdravstveno osiguranje

U načelu svoje zdravstveno osiguranje možete sami izabrati. Čim saznate tko će biti vaš poslodavac trebali biste zatražiti članstvo u nekom njemačkom zdravstvenom osiguranju. Još prije početka radnog odnosa vaš će vas poslodavac pitati u kojem zdravstvenom osiguranju imate zaključeno osiguranje te vas eventualno prijaviti u željenom osiguranju. Poštom će vam biti poslan vaš broj zdravstvenog osiguranja. S tim brojem možete odmah ići liječniku. Oko 4 tjedna nakon prijave bit će vam poslana zdravstvena iskaznica koju morate predočiti svaki put kada idete liječniku. Neka zdravstvena osiguranja u Njemačkoj traže dokaz o razdoblju osiguranja u Hrvatskoj, koje se dokazuje predočavanjem elektronskog dokumenta SED 040 ili SED 041 (ili E 104).

PAŽNJA: Ako se namjeravate vratiti u Hrvatsku morate se prije toga sami odjaviti s njemačkog zdravstvenog osiguranja i dokazati vaš povratak u Hrvatsku. Odjava sa zdravstvenog osiguranja od strane poslodavca nakon završetka vašeg radnog odnosa ne okončava vaše članstvo u njemačkom zdravstvenom osiguranju! Dok ne ispunite svoju obavezu odjavljivanja dužni ste u Njemačkoj sami plaćati mjesečne doprinose za zdravstveno osiguranje. Osim toga potreban vam je obrazac E104 od vašeg njemačkog zdravstvenog osiguranja kako biste u Hrvatskoj ponovno mogli zaključiti zdravstveno osiguranje.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime